ANLEGGSKOMITEEN/BANENEMDA

Det må vere ein felles dugnad i forkant av sesongen.

Leiar kallar inn til dugnad.

Aktuelle gjeremål på første dugnad er :

 • Noting av mål

 • Merking av bane

 • Fylle grus og tette holer på løpebana

 • Vedlikehald av gjerde rundt bana , tribuna og reklame skilta.

 • Sjekke kummer/drenering kring bana

 • Rydde på området/stadion

Andre oppgåver gjennom året :

 • Slåing av bane

 • Gjødsling av bane ( bana skal gjødslast 5 ganger iløpet av sesongen. 1 gang pr mnd i perioden apr-sept. Brukar ca 25 sekkar gjødsel pr sesong )

 • Vask/ vedlikehald av grasklippar

 • Syte for event reperasjonar av grasklippar

 • Innkjøp av bensin til klippar , gjødsel , merkespray og event anna utstyr til bana

 • Fylle sjøsand på grasbana ved behov , for å tette holer

 • Kalle inn til dugnad ved slåing av gras ved tribuna og ned mot hovedveien

 • Lage liste , der slåing/merking av bana er fordelt på medl i banenemda. Bana skal slåast 2 ganger i veka, om det ikkje passar for den som er oppsett , må dei bytte innbyrdes.

 • Syte for at bana er stengd i periodar, der graset veks lite eller det er mykje vatn på bana.

 • Det er vanleg at bana kun vert nytta til kampar dei første vekene i sesongen.

 • Sette opp skilt ved stenging av bana( skiltet står i garasja )

Leiar i banenemda har ansvar for dette !

 • Køyre vekk tome merkebokser og anna farleg avfall , til avfallsplass.

 • Vedlikehald av klubbhuset ( rense takrenner, maling , syte for utelys …..)

 • Notere ned når ting blir gjort ( eksempel , når malte vi sist !)